Képzés / FEIF és képzés

FEIF és képzés

FEIF és képzés

Képzés

A fejlődés és az érdeklődés az oktatással kapcsolatos nemzetközi együttműködés terén óriási. 2003 óta az évente, edzők számára szervezett szemináriumok, a FEIF abszolút részvételi rekordjait döntögetik. 2004-ben már több mint száz résztvevője volt az eseményeknek.

A FEIF-en belül az oktatás nemzeti szinten szerveződik. Minden tagország maga kezeli az izlandi lovakkal kapcsolatos oktatási rendszerét, mely nélkülözhetetlen az izlandi lovastudás megszerzéséhez. A lovasoktatók képzési folyamata eltérő az egyes tagországokban. A követelmények is eltéréseket mutatnak az adott ország szükségleteinek, kultúrájának és történelmének függvényében. Egyes országok modulokra épülő rendszert alkalmaznak az oktatók számára, míg más országok a leendő edzőktől főiskolai vagy akár egyetemi képzést is megkövetelnek.

A FEIF Képzési Osztályának célja a nemzeti oktatási kérdések nemzetközi szintű egységesítése. Ebből kifolyólag 2006-ban létrehozott egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi az oktatók képesítéseinek és jártasságának zökkenőmentes beazonosítását, az összes tagszervezetben, egy olyan kompetencia-lista alkalmazásával, amely a különböző szinteken más minimumkövetelményekről rendelkezik.

FEIF oktató és edző mátrix:

A FEIF Oktatási Mátrixának minden egyes szintjét olyan, az oktató vagy edzőtől elvárt és bemutatott minimum-kompetenciák határozzák meg, melyeket minden tagország elfogadott. Az oktatói kompetenciák négy szintjét írja le. Ezek szintenként hasonló, összemérhető készségeket jelentenek, anélkül, hogy az oktatásban közös tantervet vagy programot követtek volna.

FEIF Oktató és Edző mátrix

Az 1. szintű Instruktor:

képesek a kezdőket és a szabadidős lovasokat megtanítani az alapszintű lovas ismeretekre, nagy hangsúlyt fektetve az izlandi ló tartására, a lóval történő foglalkozásokra és az izlandiló lovaglására.

A 2. szintű Instruktor:

képesek tanítani szabadidős lovasokat csakúgy, mint versenyzőket középszintig. Ez a képesítés tartalmazhat (nem szükségszerűen) fiatal lovak képzésében való jártasságot is.

A 3. szintű Instruktor:

minden szinten képesek tanítani a különböző sport- és tenyésztési eseményeken. Ez a képesítés már magában foglalja a fiatal lovak képzésében mutatott, emelt szintű jártasságot is.

A 4. szintű Instruktor:

nemzetközi szakértők, képesek más oktatók, trénerek és bírák, valamint lovak és lovasok képzésére minden szinten.

További információkért látogasd meg a Nemzetközi Izlandi Lovasszövetség hivatalos honlapját:
www.feif.org

error: Content is protected !!