Egyesület / FEIF

FEIF

Mi az a FEIF?

Az izlandi lovak szerelmeseinek egy csoportja 1969-ben alapította a FEIF-et Németországban, Izland, Dánia, Svájc és Németország részvételével. A név, amelyet a szervezetnek adtak, egy állásfoglalás volt, kik is ők – az izlandi ló barátai: Föderation Europäischer Islandpferde Freunde (FEIF). Napjainkban a FEIF az Izlandi Lovas Szervezetek Nemzetközi Szövetségét jelenti, világszerte 22 izlandi lovas szövetséget képvisel, több mint 80 000 taggal.

A FEIF egységet biztosít és képvisel a világon azáltal, hogy

 • a sportban és a tenyésztésben: egyetlen szabványt / szabályrendszert alkalmaz
 • az oktatásban: minden FEIF oktató és edző hasonló szakmai tudástárral rendelkezzen, függetlenül attól, hogy hol képezték
 • a szabadidős lovaglásban: a közös identitás és a közösség érzésének megteremtése határokat áthidalva
 • az ifjúsági munkában: az izlandi ló iránti szenvedély és tisztelet megerősítésével

Az Izlandi Lovas Szervezetek Nemzetközi Szövetségének (FEIF) céljai:

 • a ló jólétének előtérbe helyezése minden tevékenységünk során
 • nagyszabású rendezvények szervezése, lehetőséget adva az embereknek, hogy kedvüket leljék az izlandi lovas kultúrában, a lovaglásban, az életstílusban; valamint a szabványok támogatása és kidolgozása
 • az izlandi lovas kultúra szempontjainak meghatározása és népszerűsítése
 • a fajta tisztaságának és minőségének fenntartása
 • az izlandi ló egyedi nyilvántartásának kidolgozása és fenntartása
 • tisztelet a környezet iránt
 • összehasonlítható normák kialakítása és folyamatos fejlesztése az oktatásban
 • a tag- és tagjelölt szövetségek támogatása, hogy fejleszthessék infrastruktúrájukat a növekedés alapjaként
 • a belső és külső kommunikáció fenntartása és fejlesztése

Alapszabály, vezető testület, képviselők

A FEIF alapszabályát 1969-ben hagyták jóvá. Ma a vezetőség tisztségviselői: az elnök; a tenyésztés, az oktatás, a szabadidős lovaglás, a sport- és ifjúsági munka képviselői és további 1-3 igazgatósági tag. Az alelnököt a testületi tagok közül nevezik ki. A titkári és könyvelői tevékenységeket külső megbízottak végzik.

FEIF alapszabály

Tagállamok

Az alapító év végére már 6 állam volt tagja a szervezetnek: Ausztria, Dánia, Németország, Izland, Hollandia és Svájc. 1971-ben csatlakozott Franciaország és Norvégia, majd őket követve 1975-ben Belgium és Svédország. A nyolcvanas évek elejétől napjainkig a szervezet a következő tagokkal bővült: Finnország, Kanada, Nagy-Britannia, USA, Feröer szigetek, Luxemburg, Olaszország, Szlovénia, Liechtenstein, Magyarország Ausztrália, Új-Zéland (társult tagként) és Írország (Írország később elhagyta a FEIF-et a saját alacsony tagsági létszáma miatt). Ma a FEIF-ben már 22 tagállam van.

A FEIF-et kezdettől fogva a “Küldöttek gyűlése” irányítja, mely évente egyszer ülésezik. Minden fontos döntést ezen az éves találkozón hoznak meg. Az egyes országok aktuális taglétszámától függ mind a tagdíj, mind a szavazatok száma. Jelenleg egyetlen orszángonkénti küldött képviseli az egyes tagországokat és rendelkezik az összes, hozzá tartozó szavazattal.

A FEIF TAGORSZÁGAI:

Izland
Luxemburg
Norvégia
Olaszország
Új-Zéland
Amerikai Egyesült Államok
Dánia
Hollandia
Szlovénia
Svédország
Ausztrália
Feröer-szigetek
Kanada
Nagy-Britannia
Ausztria
Finnország
Liechtenstein
Németország
Belgium
Franciaország
Magyarország
Svájc

Küldöttek Gyűlése, Éves Szakági gyűlések és a FEIF konferencia

A Küldöttek Gyűlése évente kerül megrendezésre a kezdetek óta. Kivétel nélkül, több mint 25 évig minden végső döntést ott hoztak meg, még a sport és a tenyésztés szabályozására vonatkozókat is. A gyűléseket gyakran az Európa Bajnokság vagy a Landsmót Fesztivál (izlandi országos lovassport találkozó) másnapján tartották Izlandon, hogy kevesebb utazási költséget jelentsen az országok számára.

Az Éves Szakági Gyűléseket az országos sportvezetők érdekérvényesítése és befolyása hozta létre 1988-ban. A többi részleg évről-évre követte a példát. Ma már minden bizottsági tagválasztás, valamint minden technikai megbeszélés és számos „kisebb ”döntéshozatal is az éves szakági gyűléseken zajlik.

“FEIF konferencia” címén 2005-től a minden SzakÁgi Gyűlést ugyanazon a hétvégén rendeznek meg. 2007 óta a konferencia a FEIF Küldöttek Gyűlésével bővült ki veszi kezdetét.

FEIF nemzetközi események

Az első nemzetközi lovas eseményt, az Izlandi Lovak Európa-bajnokságát Németországban rendezték meg 1970-ben, 26 résztvevővel 6 országból: Ausztria, Dánia, Németország, Izland, Hollandia és Svájc.

A következő két bajnokságot 1972-ben és 1975-ben szervezték, onnantól kezdve kétévente került megrendezésre kihagyás nélkül. 1991-től az elnevezés ‘Világbajnokság’ , és a résztvevők már 18 országból érkeztek, még Kanadából és az USA-ból is. 1985-től különleges tenyészszemle és kiállítás keretében már a tenyészlovakat is bemutatták a bajnokságokon.

A FEIF növekedésével az események száma és típusa is nőtt. A sport és a tenyésztés után az első újdonsága a FEIF Ifjúsági Tábor volt, amelyet 1986-tól minden második évben megrendeznek (1996 kivételével, amelyet 1997-re halasztottak), melyet pedig a szintén kétévente megrendezésre kerülő FEIF Ifjúsági Kupa követett, 1996-tól.

Minden évben a FEIF-tagországok lovasai számára világszerte több száz versenylehetőség nyílik. Az 1993-ban létrehozott népszerű világranglista-rendszer a sportversenyzőket az összes „fontos” versenyszámban rangsorolja.

A ló jóléte és

etikai kérdések

A FEIF úgy véli, hogy a lovak és az emberek egyedülálló partnerséget alakítottak ki, és hogy a lovaknak fontos szerepük van a társadalomban, ami ma ugyanolyan lényeges, mint 1000 évvel ezelőtt. Legyenek akár családi kedvencek, sportlovak vagy társak, a lovak hozzájárulnak életünkhöz, kultúránkhoz és gazdaságunkhoz. Ez a partnerség addig helyes, amíg az emberek teljes felelősséget vállalnak lovaik jólétéért.

A FEIF magatartási kódexe a Nemzetközi Lovas Szövetség (Fédération Equestre Internationale – FEI) magatartási kódexén alapul, és megköveteli annak elismerését és elfogadását, hogy a ló jóléte mindenkor mindenek felett álló kell, hogy legyen.

A FEIF folyamatos ösztönzése a lovaglótudás fejlesztése terén elősegíti szeretett izlandi lovunk jólétét is. Ez nyilvánvalóvá válik a FEIF azon, a világon egyedülálló listája alapján – “Good and Harmonious Riding” – amely a lovasokat a jó és harmonikus lovaglás szempontjából rangsorolja. Az egyes rendezvényeken résztvevő lovasokat a FEIF Nemzetközi sportbírák javasolják a listára való felvételre.   A lovasok – a pontszámaiktól függetlenül – bizonyítják, hogy egyértelműen a lovat helyezik előtérbe a bemutatón.

További információkért látogasd meg a Nemzetközi Izlandi Lovasszövetség hivatalos honlapját:
www.feif.org

error: Content is protected !!