Közgyűlés 2021. november 12.

Közgyűlés 2021. november 12.

MEGHÍVÓ

A Magyar, Izlandi Lovas Egyesület Elnöksége tisztelettel meghívja Önt a

2021. november 12-én (pénteken) 17:00 órakor a
Tata-Agostyán, Sjáli Izlandi Lovasparkban


tartandó közgyűlésére.
A Közgyűlés abban az esetben határozatképes és az alapszabály módosítására akkor jogosult,
ha a szavazásra jogosult tagok legalább 50%-a + 1 megjelenik.


Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt éves közgyűlés újbóli
összehívásának időpontja:

2021. november 12-én (pénteken) 17:30 óra.

A közgyűlés mindenki számára nyitott.


Javasolt napirendi pontok :

  1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása;
  2. Elnöki – köszöntő;
  3. Az Elnökség 2020. évi szakmai beszámolója és elfogadása;
  4. Az Elnökség 2020. évi pénzügyi beszámolója és elfogadása;
  5. Az Elnökség 2020. évről szóló közhasznúsági jelentésének előterjesztése és elfogadása;
  6. Az Egyesület 2021. évi szakmai tervének előterjesztése és elfogadása;
  7. Az Egyesület 2021. évi pénzügyi tervének előterjesztése és elfogadása;
  8. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az alapszabályban foglaltak alapján;
  9. Egyebek;

Tata, 2020. november 03.
Straubinger Zoltán
elnök

error: Content is protected !!