Közgyűlés 2023. október 20.

2023. okt. 10. | Hírek

MEGHÍVÓ

A Magyar, Izlandi Lovas Egyesület Elnöksége tisztelettel meghívja Önt a

2023. október 20-án (pénteken) 17:00 órakor
Tata-Agostyán, Sjáli Szórakoztató Parkban

tartandó közgyűlésére.

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes és az alapszabály módosítására akkor jogosult, ha a szavazásra jogosult tagok legalább 50%-a + 1 megjelenik.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt éves közgyűlés újbóli összehívásának időpontja:

2023. október 20-án (pénteken) 18:00 óra.

A közgyűlés mindenki számára nyitott.

NAPIREND :

1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása;
2. Elnöki – köszöntő;
3. Az Elnökség 2022. évi szakmai beszámolója és elfogadása;
4. Az Elnökség 2022. évi pénzügyi beszámolója és elfogadása;
5. Az Elnökség 2022. évről szóló közhasznúsági jelentésének előterjesztése és elfogadása;
6. Az Egyesület 2023. évi szakmai tervének előterjesztése és elfogadása;
7. Az Egyesület 2023. évi pénzügyi tervének előterjesztése és elfogadása;
8. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az alapszabályban foglaltak alapján;
9. Egyebek;

Tata, 2023. október 10.


Straubinger Zoltán
elnök

error: Content is protected !!